Bepaal u eigen koers


Uw rol als huisarts in de eerstelijnsgezondheidszorg

Veranderingen in de eerstelijnsgezondheidszorg volgen elkaar in een rap tempo op. Om hieraan gehoor te geven, kan best lastig zijn. U wilt :

  • veranderingen doorvoeren in de praktijkorganisatie zonder dat dit ten koste gaat van de hoogwaardige kwaliteit van de aangeboden huisartsenzorg
rol-huisarts
  • gewenste zorg substitueren vanuit de tweede naar de eerste lijn
multidisciplinair
  • multidisciplinair en wijkgericht samenwerken
zorginnovatie
  • zorginnovatie leveren.

Hoe gaat u hiermee om?

Het heeft de voorkeur om te sturen in een dynamische omgeving waarbij u zelf de koers bepaalt in plaats van dat de richting voor uw wordt bepaald.