De Huisarts als ondernemer


Huisartsenfinanciering in een dynamische omgeving.
Wat gaat ú doen?

De markt voor huisartsenfinanciering is volop in beweging. Huisartsen worden door de politiek en zorgverzekeraars gedwongen om als ondernemer te denken. De overgang per 1 januari 2015 naar het 3 segmentenmodel is hier een goed voorbeeld van en zal u als praktijkhouder vast niet zijn ontgaan.
Wat gaat u doen? Bezuinigen op praktijkondersteuners, verlies in S1 verrichtingen accepteren, contracteren van ketenzorg, participeren in een multidisciplinaire samenwerking voor eerstelijnszorg?

Tot nu toe hebben huisartsen dit uitstekend gedaan. Praktijkondersteuners somatiek, geestelijke gezondheidszorg en mogelijkerwijs praktijkondersteuner ouderenzorg werken vanuit de praktijk en leveren gedelegeerde hoogwaardige huisartsenzorg aan patiënten in de vorm van een eigen spreekuur of het doen van visites. De financiering van de chronische patiëntenzorg is inmiddels voor Diabetes Mellitus II en COPD ondergebracht in een daartoe gedefinieerde ketenzorg en gefinancierd met behulp van een integraal tarief.

 

Kortom, u heeft als huisarts niet stil gestaan maar zult continu moeten blijven bewegen, in meer of mindere mate.