Meerwaarde ieCare


Wat kan ieCare voor uw huisartsenpraktijk betekenen?

ieCare biedt u de mogelijkheid om een toekomstbestendige organisatie te vormen, die slagvaardig op veranderingen kan inspelen. Dit wordt bewerkstelligd door onder andere procesmatige en financiële getallen uit uw praktijk te destilleren en in te voeren in specifieke rekenmodellen. Hiermee berekenen we welke consequenties verbonden zijn aan veranderingen in uw organisatie of als gevolg van de bekostiging in de zorg.

  • informeren en vertaalslagen maken van relevante veranderingen in de huisartsenfinanciering
  • verbeteren en optimaliseren praktijkvoering door transparantie, maken van kostprijsbepalingen, benchmarken en alternatieven afwegen
  • uitvoeren van impactanalyses als gevolg van veranderingen in de financieringssystematiek
  • aanjagen, coördineren en schrijven van beleidsdocumenten, business cases ten behoeve van financiering voor samenwerkingsverbanden (S2) en zorgvernieuwing (S3)
  • ondersteuning en voorbereiding van de jaarlijks contractering behoort ook tot de mogelijkheden
  • met uw toestemming onderhoud ik direct contact met de zorgverzekeraar over af te sluiten financieringstrajecten. Tevens kan ik u, desgewenst, ondersteunen bij financiële verslaglegging naar de verzekeraar

ieCare in het nieuws

LHV