Werkwijze


Waarden en werkwijze ieCare

Om elkaar te versterken, vind ik het belangrijk om naar de volgende waarden te streven en hanteer ik een werkwijze die wordt gekenmerkt door:

DUURZAME SAMENWERKING

het beogen van een samenwerking van blijvende aard

WIN-WIN SITUATIE

in het samenwerken streven naar het creëren van een win-win situatie

SYNERGIE

uw medisch inhoudelijke kennis en ervaring aangevuld met mijn economische/bestuurlijke informatiekundige kennis/ervaring creëren synergie in de opgeleverde resultaten

PERSOONLIJK EN INTEGER

inzage in financiële stromen vraagt om een groot vertrouwen. Daarom verkies ik persoonlijk contact en heb ik integriteit hoog in het vaandel staan.

PROACTIEF, CREATIEF EN RESULTAATGERICHT

analyses en modellen dienen om inzicht te krijgen. Door de opgedane kennis en ervaring zullen de voorstellen pro actief, creatief en resultaatgericht van karakter zijn.